LASEROWE LECZENIE NADPOTLIWOŚCI


Terapia nadpotliwości pach laserem jest bezpieczna, skuteczna i małoinwazyjna. Zabieg polega na celowym uszkodzeniu gruczołów potowych światłem lasera przy jednoczasowym nie naruszeniu otaczających ich tkanek. Trwałe zniszczenie gruczołów potowych, wynika z ogrzewania tkanek gruczołów potowych wiązką lasera w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa ok. 1 godz.

Zabieg składa się z kilku etapów:


  • Etap 1 lokalizacja pola zabiegowego polega na pokryciu pach jodem i skrobią w celu sprecyzowania położenia gruczołów potowych ‑ tzw. Test Minora
  • Etap 2 przez 1 mm nacięcie skóry wprowadza się kaniulę z włóknem optycznym, przez które podawane jest światło lasera, w celu zniszczenia gruczołów potowych. Podczas tego etapu zabiegu pacjent odczuwa lekkie ciepło.
  • Krok 3 ‑ po uprzednim zniszczeniu gruczołów potowych następuje wysunięcie kaniuli wraz z włóknem optycznym.

Ogromną zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność oraz minimalne zagrożenie powstania powikłań. Procedura jest bardzo szybka. Powrót do normalnych czynności może nastąpić w ciągu kilku godzin od leczenia. Dodatkowym walorem terapii laserem w leczeniu nadpotliwości są trwałe efekty zabiegowe.